BIOSYS - NGUỒN GIỐNG VI SINH NHẬP KHẨU TỪ NHẬT BẢN!

   

   

   

   

 

 

 

Với việc quan tâm đến chất lượng và khách hàng, cùng với giá trị cốt lõi của công ty, Công ty TNHH Sinh học quốc tế BIOSYS bảo đảm luôn đưa đến quý khách hàng các sản phẩm mà chúng tôi tự hào nhất.

 

                  

   

 • STT

  TÊN CHỦNG VI SINH

  MẬT ĐỘ (CFU/g)

   

  Vi sinh trộn thức ăn, hỗ trợ tiêu hóa 

  01

  Bacillus subtilis

  ≥ 1.0 x 1010

  02

  Bacillus polymyxa

  ≥ 1.0 x 109

  03

  Bacillus coagulans

  ≥ 7.0 x 1010

  04

  Bacillus licheniformis

  ≥ 1.0 x 1010

  05

  Bacillus mensentericus

  ≥ 5.0 x 109

  06

  Bacillus circulans

  ≥ 2.0 x 109

  07

  Pediococcus acidilactici ≥ 1.0 x 109

  08

  Lactobacillus casei

  ≥ 2.0 x 109

  09

  Lactobacillus acidophilus

  ≥ 2.0 x 109

  10

  Lactobacillus plantarum

  ≥ 1.0 x 108

  11

  Saccharomyces cerevisiae

  ≥ 1.0 x 108

  12

  Saccharomyces bouladii

  ≥ 1.0 x 108

  Vi sinh xử lý môi trường

  13

  Bacillus subtilis

  ≥ 1.0 x 1010

  14

  Bacillus polymyxa

  ≥ 1.0 x 109

  15

  Bacillus megaterium

  ≥ 7.0 x 1010

  16

  Bacillus licheniformis

  ≥ 1.0 x 1010

  17

  Bacillus mensentericus

  ≥ 5.0 x 109

  18

  Bacillus circulans

  ≥ 2.0 x 109

  19  Bacillus pumilus ≥ 2.0 x 109
  20

  Lactobacillus acidophilus

  ≥ 2.0 x 109
  21

  Saccharomyces cerevisiae

  ≥ 1.0 x 108

  22

  Saccharomyces bouladii

  ≥ 1.0 x 108

  23

  Nitrosomonas sp

  ≥ 1.0 x 108
  24 Nitrobacter sp ≥ 1.0 x 108

  25

  Nitrobacter winogradskyi

  ≥ 1.0 x 108

  26

  Trichoderma harzianum

  ≥ 1.0 x 108

  27

  Trichoderma viride

  ≥ 1.0 x 108

  28

  Thiobacillus sp

  ≥ 1.0 x 108

  29 Thiobacillus denitrificans ≥ 1.0 x 108

  30

  Aspergillus orizae

  ≥ 2.0 x 109

  31

  Aspergillus niger

  ≥ 1.0 x 109

  32

   Streptococcus faecium

  ≥ 1.0 x 109

  33

   Pseudomonas putida

  ≥ 1.0 x 109

  34

  Rhodopseudomonas palustus

  ≥ 1.0 x 109

  35

  Rhodococus sp

  ≥ 1.0 x 109

  36

  Rhodobacter capsulatus

  ≥ 1.0 x 109

  37

   Azotobacter sp

  ≥ 1.0 x 109

  38

   Nitrococcus sp

  ≥ 1.0 x 109

  39

   Acaligenes faecalis

  ≥ 1.0 x 109

  40

   Paracoccus denitrificans

  ≥ 1.0 x 109

  41

  Clostridium sp

  ≥ 1.0 x 109

  42 Streptomyces rochei ≥ 1.0 x 109
       
       
       
       
       
       

 •    

 


 

   

 

   

   

    

 

   

 

Copyright ©2017 BIOLOGY SYSTEM INTERNATIONAL-BIOSYS
84 Đường 13C - Phường Bình Trị đông B - Quận Bình Tân - TP.HCM
ĐT: (08.22533313)  - FAX: (08.22533313) - email: biosys@biosys.com.vn